kanta.fi

Kaikki terveystietosi ja reseptisi yhdestä paikasta!

Omakannasta näkee
reseptit
hoitoon liittyvät kirjaukset
laboratorio- ja röntgentutkimukset
alle 10-vuotiaan huollettavan tiedot.
Omakannassa voi myös
pyytää reseptin uusimista
tallentaa oman hoitotahdon ja elinluovutustahdon
antaa suostumuksen omien tietojen luovuttamiseen tai kieltää luovuttamisen.
Omakanta on kansalaisten verkkopalvelu, joka näyttää terveydenhuollon kirjaamia tietoja potilaasta ja hänen lääkityksestään. Palveluun pääsee Kanta-palvelujen verkkosivuilta sekä osoitteella omakanta.fi.

Käyttö vaatii suomalaisen henkilötunnuksen ja tunnistautumisvälineet
Niitä ovat

verkkopankkitunnukset
mobiilitunnukset
sähköinen henkilökortti.
Omakanta on valtakunnallinen palvelu
Ei ole väliä, käytätkö julkisia, yksityisiä vai työterveyshuollon terveyspalveluja. Ne kaikki käyttävät Kanta-palveluja (Resepti-palvelu, Lääketietokanta, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu).
Kansallisen järjestelmän ansiosta pääset näkemään tietosi Omakannasta.

Resepti-palvelu on jo käytössä sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Ajantasaisen listan Potilastiedon arkistoa käyttävistä terveydenhuollon toimintayksiköistä näet täältä.

Palvelu näyttää reseptin tiedot ja niihin tehdyt merkinnät

mihin asti resepti on voimassa
paljonko lääkettä on jäljellä
milloin lääkettä on haettu viimeksi apteekista
lääkkeen annosteluohjeet
kuka reseptin on määrännyt
milloin ja missä resepti on määrätty
onko resepti uusittu.
Palvelussa voi myös lähettää reseptin uusimispyynnön.

Terveystiedoista näytetään

potilaskertomukset ja diagnoosit
kriittiset riskitiedot
laboratorio- ja röntgentutkimukset.
Tiedot näkyvät palvelussa niin kauan, kuin niiden lakisääteinen säilytysaika edellyttää.

Voit tutustua palveluun verkkokoulun avulla.

Jos tiedoissa on virhe
Mikäli havaitset tiedoissasi virheen tai puutteita, ota yhteyttä sinua hoitaneeseen terveydenhuollon yksikköön tai apteekkiin, joka on kirjannut tiedot. Terveydenhuolto vastaa potilastietojen kirjaamisesta ja niiden korjaamisesta. Neuvoja voi pyytää esimerkiksi kyseisen yksikön tietosuojavastaavalta tai potilasasiamieheltä. Kelassa tietoja ei voida korjata.

Päätä itse tietojesi käytöstä
Ennen Kanta-palvelujen käyttöä sinulle kerrotaan, mistä Resepti-palvelussa ja Potilastiedon arkistossa on kyse. Puhutaan informoinnista. Tieto annetaan sinulle terveydenhuollossa tai voit käydä kuittaamassa sen saaduksi Omakannassa.

On suositeltavaa, että annat suostumuksesi terveystietojesi käyttöön niille tahoille, jotka sinua hoitavat. Suostumus tarkoittaa, että eri terveydenhuollon yksiköt voivat nähdä muualla kirjatut terveystietosi silloin, kun he hoitavat sinua. Tietojen luovuttaminen mahdollistaa esimerkiksi laboratoriotutkimusten hyödyntämisen julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä. Suostumuksen voi antaa Omakannassa tai terveydenhuollossa, ja se on voimassa toistaiseksi. Suostumuksen voi aina perua.

Potilas- ja reseptitietojen luovutuslupaa voi myös rajoittaa. Jos olet kieltänyt potilastietojesi luovuttamisen, tiedot eivät näy muualla kuin siinä yksikössä, jossa tiedot on kirjattukin. Jos kiellät reseptitietojen luovuttamisen, niin reseptin tiedot eivät näy apteekeissa eivätkä terveydenhuollossa. Poikkeuksena on, että lääkkeen määrääjä näkee aina itse kirjoittamansa reseptit. Lisäksi rajoitus ei päde huumausaine- ja pääsääntöisesti keskushermostoon vaikuttavien (PKV) lääkkeiden kohdalla. Niitä koskevat reseptit näkyvät aina lääkkeen määrääjälle, myös muille kuin alkuperäisen lääkemääräyksen tekijälle.

Tahdonilmaisut
Omakantaan voit tallentaa myös hoitotahtosi ja elinluovutustahtosi. Toistaiseksi tieto ei vielä välity terveydenhuoltoon. Siksi suosittelemme, että tulostat tahdonilmaisusi ja toimitat sen terveydenhuoltoon.

Improve nominee information